Archív štítků: Zákoník práce

Vzor dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je v praxi používána nejčastěji k uzavření krátkodobého pracovního poměru.

,Ze zákona každá smlouva musí obsahovat údaje a pochopitelně je nutné na obou dvou stranách dodržovat podmínky, které jsou zákonem stanoveny.

Veškeré údaje a náležitosti, které musí dohoda o provedení práce obsahovat, jsou naprosto přesně uvedeny v zákoníku práce, který současně upravuje pracovně právní podmínky na obou dvou stranách – na straně zaměstnance i zaměstnavatele.

U dohody o provedení práce platí, že rozsah odpracovaných hodin za rok nesmí v žádném případě přesáhnout zákonem stanovenou hranici, 300 hodin/kalendářní rok. Tato skutečnost platí i v případě, že má zaměstnanec podepsaných více dohod u jednoho zaměstnavatele. Podmínky a případné doplňky nebo dohody mezi oběma stranami je možné uvést do smlouvy, je třeba se jich však v budoucnu držet. Vhodné je, pokud je do smlouvy doplněno, jakým způsobem a za jakých okolností je možné dohodu o provedení práce jednostranně vypovědět. Pokud by totiž chtěla smlouvu vypovědět jen jedna strana a nebylo by to ve smlouvě uvedeno, pak bude velmi obtížné smlouvu vypovědět.

Každá dohoda o provedení práce musí obsahovat následující údaje: 

  • vymezení pracovního úkolu nebo činnosti, která bude po sjednanou dobu vykonávána 
  • místo výkonu práce 
  • doba, během které má být práce provedena 
  • odměna, která musí být alespoň ve výši minimální mzdy 
  • přesně vymezená doba, na kterou je dohoda o provedení práce uzavírána 
  • předpokládaný rozsah práce, nejlépe v hodinách
Vložil Dohoda o provedení práce | Tagged , , , | Zanechat komentář