Archív štítků: Vzory smluv

Dohoda o pracovní činnosti vzor

Dohoda o pracovní činnosti je zpravidla sjednávána při konání práce mimo pracovní poměr, v zásadě jde o flexibilnější smlouvu, než je klasická smlouva na hlavní pracovní poměr.

Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce jsou jediné dvě smlouvy, které se řadí do kategorií smluv sjednaných mimo pracovní poměr a využívají se proto primárně při krátkodobých zaměstnáních – brigádách.

I k dohodě o pracovní činnosti se však vztahují určité podmínky, které musí jedna i druhá strana dodržet, aby nedošlo k porušení zákoníku práce.

Do smlouvy je možné uvádět i další podmínky a náležitosti, které se k jednotlivým stranám vztahují. Vždy je přitom dobré hledět na to, jaké jsou například výpovědní podmínky, za jakých okolností a kdy je možné smlouvu v případě nespokojenosti jedné nebo druhé strany, vypovědět. V dohodě o pracovní činnosti by totiž mělo být výslovně sjednáno, za jakých okolností je možné smlouvu ukončit. U dohody o pracovní činnosti vždy platí, že zaměstnanec nesmí překročit zákonem stanovenou dobu práce. Jde o 20 týdnů, přičemž smlouva může být uzavřena jen na 52 týdnů po sobě jdoucích. I z tohoto důvodů je častěji v souvislosti s krátkodobým pracovním poměrem uzavírána dohoda o provedení práce, kde je limit stanoven na 300 hodin za jeden kalendářní rok.

Dohoda o pracovní činnosti musí ze zákona obsahovat následující: 

  • sjednané práce, které bude zaměstnanec vykonávat 
  • rozsah pracovní doby a délku úvazku 
  • přesně vymezenou dobu, po kterou je smlouva uzavírána (na dobu určitou nebo neurčitou) 
  • výše odměny, která musí být alespoň ve výši minimální mzdy 
Vložil Dohoda o pracovní činnosti | Tagged , , , | Zanechat komentář