Archív štítků: Vzor pracovní smlouva

Dohoda o provedení práce 2015

Zákoník práce se vůbec nezabývá brigádníky, ale zajišťuje podmínky pro krátkodobý a občasný přivýdělek pro každého. Zákoník práce tak celkově rozlišuje dvě základní smlouvy, jenž mohou být sjednány mimo pracovní poměr – dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Obě dvě smlouvy mají svá pro a proti, ale více méně se k nim vztahují téměř stejné podmínky pro obě dvě strany. Rozdíly je pak možné zaznamenat hlavně v rozsahu a povolenému počtu hodin, které je možné během měsíce či roku odpracovat a na jak dlouho je možné smlouvu uzavřít.

Veškeré náležitosti, které by smlouva měla obsahovat, nejsou přímo v zákoníku práce uvedeny. Vesměs si obě dvě strany, které mezi sebou dohodu o provedení práce uzavírají, mohou stanovit veškeré podmínky zcela sami. Pokud jedna i druhá strana s podmínkami souhlasí, může dojít k podpisu – při stanovování různých podmínek je přitom nutné brát ohled na to, aby nebyl žádným způsobem porušen zákon a to ani v jednom z uvedených bodů ve smlouvě. Jediným zákonem stanoveným ujednáním je přesná doba, po kterou je dohoda sjednávána a samozřejmě osobní údaje obou dvou stran, což se bere jako samozřejmost.

Zaměstnanec navíc může u jednoho zaměstnavatele uzavřít i více dohod o provedení práce, ale vždy musí dbát na to, aby nepřekročil zákonem stanovenou hranici pro počet opracovaných hodin za kalendářní rok – 300 hodin ročně.

Zaměstnavatel by přitom měl dbát na to, aby finanční ohodnocení nekleslo pod zákonem stanovenou hranici minimální mzdy.

Vložil Dohoda o pracovní činnosti | Tagged , , , | Zanechat komentář