Archív štítků: Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce 2015

Zákoník práce se vůbec nezabývá brigádníky, ale zajišťuje podmínky pro krátkodobý a občasný přivýdělek pro každého. Zákoník práce tak celkově rozlišuje dvě základní smlouvy, jenž mohou být sjednány mimo pracovní poměr – dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Obě dvě smlouvy mají svá pro a proti, ale více méně se k nim vztahují téměř stejné podmínky pro obě dvě strany. Rozdíly je pak možné zaznamenat hlavně v rozsahu a povolenému počtu hodin, které je možné během měsíce či roku odpracovat a na jak dlouho je možné smlouvu uzavřít.

Veškeré náležitosti, které by smlouva měla obsahovat, nejsou přímo v zákoníku práce uvedeny. Vesměs si obě dvě strany, které mezi sebou dohodu o provedení práce uzavírají, mohou stanovit veškeré podmínky zcela sami. Pokud jedna i druhá strana s podmínkami souhlasí, může dojít k podpisu – při stanovování různých podmínek je přitom nutné brát ohled na to, aby nebyl žádným způsobem porušen zákon a to ani v jednom z uvedených bodů ve smlouvě. Jediným zákonem stanoveným ujednáním je přesná doba, po kterou je dohoda sjednávána a samozřejmě osobní údaje obou dvou stran, což se bere jako samozřejmost.

Zaměstnanec navíc může u jednoho zaměstnavatele uzavřít i více dohod o provedení práce, ale vždy musí dbát na to, aby nepřekročil zákonem stanovenou hranici pro počet opracovaných hodin za kalendářní rok – 300 hodin ročně.

Zaměstnavatel by přitom měl dbát na to, aby finanční ohodnocení nekleslo pod zákonem stanovenou hranici minimální mzdy.

Vložil Dohoda o pracovní činnosti | Tagged , , , | Zanechat komentář

Dohoda o pracovní činnosti vzor

Dohoda o pracovní činnosti je zpravidla sjednávána při konání práce mimo pracovní poměr, v zásadě jde o flexibilnější smlouvu, než je klasická smlouva na hlavní pracovní poměr.

Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce jsou jediné dvě smlouvy, které se řadí do kategorií smluv sjednaných mimo pracovní poměr a využívají se proto primárně při krátkodobých zaměstnáních – brigádách.

I k dohodě o pracovní činnosti se však vztahují určité podmínky, které musí jedna i druhá strana dodržet, aby nedošlo k porušení zákoníku práce.

Do smlouvy je možné uvádět i další podmínky a náležitosti, které se k jednotlivým stranám vztahují. Vždy je přitom dobré hledět na to, jaké jsou například výpovědní podmínky, za jakých okolností a kdy je možné smlouvu v případě nespokojenosti jedné nebo druhé strany, vypovědět. V dohodě o pracovní činnosti by totiž mělo být výslovně sjednáno, za jakých okolností je možné smlouvu ukončit. U dohody o pracovní činnosti vždy platí, že zaměstnanec nesmí překročit zákonem stanovenou dobu práce. Jde o 20 týdnů, přičemž smlouva může být uzavřena jen na 52 týdnů po sobě jdoucích. I z tohoto důvodů je častěji v souvislosti s krátkodobým pracovním poměrem uzavírána dohoda o provedení práce, kde je limit stanoven na 300 hodin za jeden kalendářní rok.

Dohoda o pracovní činnosti musí ze zákona obsahovat následující: 

  • sjednané práce, které bude zaměstnanec vykonávat 
  • rozsah pracovní doby a délku úvazku 
  • přesně vymezenou dobu, po kterou je smlouva uzavírána (na dobu určitou nebo neurčitou) 
  • výše odměny, která musí být alespoň ve výši minimální mzdy 
Vložil Dohoda o pracovní činnosti | Tagged , , , | Zanechat komentář

Vzor dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je v praxi používána nejčastěji k uzavření krátkodobého pracovního poměru.

,Ze zákona každá smlouva musí obsahovat údaje a pochopitelně je nutné na obou dvou stranách dodržovat podmínky, které jsou zákonem stanoveny.

Veškeré údaje a náležitosti, které musí dohoda o provedení práce obsahovat, jsou naprosto přesně uvedeny v zákoníku práce, který současně upravuje pracovně právní podmínky na obou dvou stranách – na straně zaměstnance i zaměstnavatele.

U dohody o provedení práce platí, že rozsah odpracovaných hodin za rok nesmí v žádném případě přesáhnout zákonem stanovenou hranici, 300 hodin/kalendářní rok. Tato skutečnost platí i v případě, že má zaměstnanec podepsaných více dohod u jednoho zaměstnavatele. Podmínky a případné doplňky nebo dohody mezi oběma stranami je možné uvést do smlouvy, je třeba se jich však v budoucnu držet. Vhodné je, pokud je do smlouvy doplněno, jakým způsobem a za jakých okolností je možné dohodu o provedení práce jednostranně vypovědět. Pokud by totiž chtěla smlouvu vypovědět jen jedna strana a nebylo by to ve smlouvě uvedeno, pak bude velmi obtížné smlouvu vypovědět.

Každá dohoda o provedení práce musí obsahovat následující údaje: 

  • vymezení pracovního úkolu nebo činnosti, která bude po sjednanou dobu vykonávána 
  • místo výkonu práce 
  • doba, během které má být práce provedena 
  • odměna, která musí být alespoň ve výši minimální mzdy 
  • přesně vymezená doba, na kterou je dohoda o provedení práce uzavírána 
  • předpokládaný rozsah práce, nejlépe v hodinách
Vložil Dohoda o provedení práce | Tagged , , , | Zanechat komentář

Ukončení dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce je smlouva, která se v praxi používá zejména k uzavření krátkodobého pracovního poměru – brigády. Ve většině případů je dohoda o provedení práce uzavírána na dobu určitou, přičemž ve smlouvě je rovněž stanoveno, kdy smlouva zaniká. Zaniká ve chvíli, kdy obě dvě strany - zaměstnanec a zaměstnavatel, splní veškeré podmínky, jenž jsou ve smlouvě uvedeny. Je-li smlouva uzavřena na dobu určitou a dojde na ukončení, přičemž obě dvě strany se shodnou na tom, že smlouva bude ke konkrétnímu datu ukončena, pak není problém.

Jiná situace ale nastává ve chvíli, kdy jedna strana s ukončením nesouhlasí. Pak je vypovězení dohody poměrně těžké.

Pokud by zaměstnanec chtěl z jakéhokoli důvodu vypovědět smlouvu dřív, než je stanoveno, pak musí počítat s tím, že zaměstnavatel na tuto skutečnost nepřistoupí. Zaměstnanci pak zbývá jediné a to je, že práci dokončí a dohoda zanikne v termínu, jenž je ve smlouvě přesně vyměřen. Vždy je ale přitom možné do smlouvy naprosto jasně napsat, že je za určitých okolností možné smlouvu jednostranně ukončit. Tato skutečnost však musí být ve smlouvě uvedena. Ukončit jednostranně dohodu o provedení práce není však jednoduché, jak by se původně mohlo zdát – většina lidí předpokládá, že brigádu lze ukončit ze dne na den.

Ukončení dohody o provedení práce musí být vždy písemné, přičemž originály musí obdržet vždy jedna i druhá strana.

Vložil Dohoda o provedení práce | Tagged , , , | Zanechat komentář