Ukončení dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce je smlouva, která se v praxi používá zejména k uzavření krátkodobého pracovního poměru – brigády. Ve většině případů je dohoda o provedení práce uzavírána na dobu určitou, přičemž ve smlouvě je rovněž stanoveno, kdy smlouva zaniká. Zaniká ve chvíli, kdy obě dvě strany - zaměstnanec a zaměstnavatel, splní veškeré podmínky, jenž jsou ve smlouvě uvedeny. Je-li smlouva uzavřena na dobu určitou a dojde na ukončení, přičemž obě dvě strany se shodnou na tom, že smlouva bude ke konkrétnímu datu ukončena, pak není problém.

Jiná situace ale nastává ve chvíli, kdy jedna strana s ukončením nesouhlasí. Pak je vypovězení dohody poměrně těžké.

Pokud by zaměstnanec chtěl z jakéhokoli důvodu vypovědět smlouvu dřív, než je stanoveno, pak musí počítat s tím, že zaměstnavatel na tuto skutečnost nepřistoupí. Zaměstnanci pak zbývá jediné a to je, že práci dokončí a dohoda zanikne v termínu, jenž je ve smlouvě přesně vyměřen. Vždy je ale přitom možné do smlouvy naprosto jasně napsat, že je za určitých okolností možné smlouvu jednostranně ukončit. Tato skutečnost však musí být ve smlouvě uvedena. Ukončit jednostranně dohodu o provedení práce není však jednoduché, jak by se původně mohlo zdát – většina lidí předpokládá, že brigádu lze ukončit ze dne na den.

Ukončení dohody o provedení práce musí být vždy písemné, přičemž originály musí obdržet vždy jedna i druhá strana.

Mohlo by Vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Dohoda o provedení práce a označen , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.