Archív kategorií: Dohoda o provedení práce

Vzor dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je v praxi používána nejčastěji k uzavření krátkodobého pracovního poměru.

,Ze zákona každá smlouva musí obsahovat údaje a pochopitelně je nutné na obou dvou stranách dodržovat podmínky, které jsou zákonem stanoveny.

Veškeré údaje a náležitosti, které musí dohoda o provedení práce obsahovat, jsou naprosto přesně uvedeny v zákoníku práce, který současně upravuje pracovně právní podmínky na obou dvou stranách – na straně zaměstnance i zaměstnavatele.

U dohody o provedení práce platí, že rozsah odpracovaných hodin za rok nesmí v žádném případě přesáhnout zákonem stanovenou hranici, 300 hodin/kalendářní rok. Tato skutečnost platí i v případě, že má zaměstnanec podepsaných více dohod u jednoho zaměstnavatele. Podmínky a případné doplňky nebo dohody mezi oběma stranami je možné uvést do smlouvy, je třeba se jich však v budoucnu držet. Vhodné je, pokud je do smlouvy doplněno, jakým způsobem a za jakých okolností je možné dohodu o provedení práce jednostranně vypovědět. Pokud by totiž chtěla smlouvu vypovědět jen jedna strana a nebylo by to ve smlouvě uvedeno, pak bude velmi obtížné smlouvu vypovědět.

Každá dohoda o provedení práce musí obsahovat následující údaje: 

  • vymezení pracovního úkolu nebo činnosti, která bude po sjednanou dobu vykonávána 
  • místo výkonu práce 
  • doba, během které má být práce provedena 
  • odměna, která musí být alespoň ve výši minimální mzdy 
  • přesně vymezená doba, na kterou je dohoda o provedení práce uzavírána 
  • předpokládaný rozsah práce, nejlépe v hodinách
Vložil Dohoda o provedení práce | Tagged , , , | Zanechat komentář

Ukončení dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce je smlouva, která se v praxi používá zejména k uzavření krátkodobého pracovního poměru – brigády. Ve většině případů je dohoda o provedení práce uzavírána na dobu určitou, přičemž ve smlouvě je rovněž stanoveno, kdy smlouva zaniká. Zaniká ve chvíli, kdy obě dvě strany - zaměstnanec a zaměstnavatel, splní veškeré podmínky, jenž jsou ve smlouvě uvedeny. Je-li smlouva uzavřena na dobu určitou a dojde na ukončení, přičemž obě dvě strany se shodnou na tom, že smlouva bude ke konkrétnímu datu ukončena, pak není problém.

Jiná situace ale nastává ve chvíli, kdy jedna strana s ukončením nesouhlasí. Pak je vypovězení dohody poměrně těžké.

Pokud by zaměstnanec chtěl z jakéhokoli důvodu vypovědět smlouvu dřív, než je stanoveno, pak musí počítat s tím, že zaměstnavatel na tuto skutečnost nepřistoupí. Zaměstnanci pak zbývá jediné a to je, že práci dokončí a dohoda zanikne v termínu, jenž je ve smlouvě přesně vyměřen. Vždy je ale přitom možné do smlouvy naprosto jasně napsat, že je za určitých okolností možné smlouvu jednostranně ukončit. Tato skutečnost však musí být ve smlouvě uvedena. Ukončit jednostranně dohodu o provedení práce není však jednoduché, jak by se původně mohlo zdát – většina lidí předpokládá, že brigádu lze ukončit ze dne na den.

Ukončení dohody o provedení práce musí být vždy písemné, přičemž originály musí obdržet vždy jedna i druhá strana.

Vložil Dohoda o provedení práce | Tagged , , , | Zanechat komentář