Archív kategorií: Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o provedení práce 2015

Zákoník práce se vůbec nezabývá brigádníky, ale zajišťuje podmínky pro krátkodobý a občasný přivýdělek pro každého. Zákoník práce tak celkově rozlišuje dvě základní smlouvy, jenž mohou být sjednány mimo pracovní poměr – dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Obě dvě smlouvy mají svá pro a proti, ale více méně se k nim vztahují téměř stejné podmínky pro obě dvě strany. Rozdíly je pak možné zaznamenat hlavně v rozsahu a povolenému počtu hodin, které je možné během měsíce či roku odpracovat a na jak dlouho je možné smlouvu uzavřít.

Veškeré náležitosti, které by smlouva měla obsahovat, nejsou přímo v zákoníku práce uvedeny. Vesměs si obě dvě strany, které mezi sebou dohodu o provedení práce uzavírají, mohou stanovit veškeré podmínky zcela sami. Pokud jedna i druhá strana s podmínkami souhlasí, může dojít k podpisu – při stanovování různých podmínek je přitom nutné brát ohled na to, aby nebyl žádným způsobem porušen zákon a to ani v jednom z uvedených bodů ve smlouvě. Jediným zákonem stanoveným ujednáním je přesná doba, po kterou je dohoda sjednávána a samozřejmě osobní údaje obou dvou stran, což se bere jako samozřejmost.

Zaměstnanec navíc může u jednoho zaměstnavatele uzavřít i více dohod o provedení práce, ale vždy musí dbát na to, aby nepřekročil zákonem stanovenou hranici pro počet opracovaných hodin za kalendářní rok – 300 hodin ročně.

Zaměstnavatel by přitom měl dbát na to, aby finanční ohodnocení nekleslo pod zákonem stanovenou hranici minimální mzdy.

Vložil Dohoda o pracovní činnosti | Tagged , , , | Zanechat komentář

Dohoda o pracovní činnosti vzor

Dohoda o pracovní činnosti je zpravidla sjednávána při konání práce mimo pracovní poměr, v zásadě jde o flexibilnější smlouvu, než je klasická smlouva na hlavní pracovní poměr.

Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce jsou jediné dvě smlouvy, které se řadí do kategorií smluv sjednaných mimo pracovní poměr a využívají se proto primárně při krátkodobých zaměstnáních – brigádách.

I k dohodě o pracovní činnosti se však vztahují určité podmínky, které musí jedna i druhá strana dodržet, aby nedošlo k porušení zákoníku práce.

Do smlouvy je možné uvádět i další podmínky a náležitosti, které se k jednotlivým stranám vztahují. Vždy je přitom dobré hledět na to, jaké jsou například výpovědní podmínky, za jakých okolností a kdy je možné smlouvu v případě nespokojenosti jedné nebo druhé strany, vypovědět. V dohodě o pracovní činnosti by totiž mělo být výslovně sjednáno, za jakých okolností je možné smlouvu ukončit. U dohody o pracovní činnosti vždy platí, že zaměstnanec nesmí překročit zákonem stanovenou dobu práce. Jde o 20 týdnů, přičemž smlouva může být uzavřena jen na 52 týdnů po sobě jdoucích. I z tohoto důvodů je častěji v souvislosti s krátkodobým pracovním poměrem uzavírána dohoda o provedení práce, kde je limit stanoven na 300 hodin za jeden kalendářní rok.

Dohoda o pracovní činnosti musí ze zákona obsahovat následující: 

  • sjednané práce, které bude zaměstnanec vykonávat 
  • rozsah pracovní doby a délku úvazku 
  • přesně vymezenou dobu, po kterou je smlouva uzavírána (na dobu určitou nebo neurčitou) 
  • výše odměny, která musí být alespoň ve výši minimální mzdy 
Vložil Dohoda o pracovní činnosti | Tagged , , , | Zanechat komentář