Měsíční archív: Srpen 2015

Brigáda pro důchodce Brno

Senioři představují na trhu práce poměrně specifickou skupinu občanů, jenž si kromě důchodu od státu potřebují přijít na peníze navíc. Ne vždy totiž důchody stačí na veškeré výdaje, mimo jiné je pro mnohé výhodou, když mají peníze navíc.

U seniorů přitom nejde vždy jen o peníze, důchodci se často uchylují k brigádám nebo příležitostným přivýdělkům z toho důvodu, že mají najednou dost času a nevědí, jak s ním správně naložit. Namísto odpočinku se tak uchylují zpět k zaměstnání, které vyplní volné dny a navíc zajistí peníze.

Pro seniory není mnohdy jednoduché najít vhodnou brigádu, která by odpovídala nejen letitým zkušenostem konkrétního člověka, ale navíc by umožnila i zajímavou pracovní dobu, která by pro – zejména pokud jde o starší seniory nebo osoby v částečném či úplném invalidním důchodu, občana pokročilého věku nepředstavovala nadměrnou zátěž. Atraktivní a zajímavé se ta pro seniory stávají čím dál častěji nabídky na práci z domova, která zajišťuje flexibilní pracovní dobu a nenáročnou práci, kterou lze vykonávat přímo z obývacího pokoje. Ne vždy jsou však nabídky práce z domova poctivé a pro mnohé seniory představují sice lákavou nabídku, ale bez výdělku, který si za odvedenou práci zaslouží.

Při výběru práce a výdělku z domova je vždy nutné hledět nejen na podmínky, ale i na veškeré činnosti a poplatky, které jsou s prací spojeny.

Jakmile se dozvíte, že zaměstnavatel požaduje vstupní poplatek, od nabídky dejte raději ruce pryč. Ne všechny nabídky na internetových portálech jsou poctivé a proto je nutné dávat pozor a vybírat s maximální obezřetností.

Vložil Nabídka brigád | Tagged , , , | Zanechat komentář

Dohoda o provedení práce 2015

Zákoník práce se vůbec nezabývá brigádníky, ale zajišťuje podmínky pro krátkodobý a občasný přivýdělek pro každého. Zákoník práce tak celkově rozlišuje dvě základní smlouvy, jenž mohou být sjednány mimo pracovní poměr – dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Obě dvě smlouvy mají svá pro a proti, ale více méně se k nim vztahují téměř stejné podmínky pro obě dvě strany. Rozdíly je pak možné zaznamenat hlavně v rozsahu a povolenému počtu hodin, které je možné během měsíce či roku odpracovat a na jak dlouho je možné smlouvu uzavřít.

Veškeré náležitosti, které by smlouva měla obsahovat, nejsou přímo v zákoníku práce uvedeny. Vesměs si obě dvě strany, které mezi sebou dohodu o provedení práce uzavírají, mohou stanovit veškeré podmínky zcela sami. Pokud jedna i druhá strana s podmínkami souhlasí, může dojít k podpisu – při stanovování různých podmínek je přitom nutné brát ohled na to, aby nebyl žádným způsobem porušen zákon a to ani v jednom z uvedených bodů ve smlouvě. Jediným zákonem stanoveným ujednáním je přesná doba, po kterou je dohoda sjednávána a samozřejmě osobní údaje obou dvou stran, což se bere jako samozřejmost.

Zaměstnanec navíc může u jednoho zaměstnavatele uzavřít i více dohod o provedení práce, ale vždy musí dbát na to, aby nepřekročil zákonem stanovenou hranici pro počet opracovaných hodin za kalendářní rok – 300 hodin ročně.

Zaměstnavatel by přitom měl dbát na to, aby finanční ohodnocení nekleslo pod zákonem stanovenou hranici minimální mzdy.

Vložil Dohoda o pracovní činnosti | Tagged , , , | Zanechat komentář

Dohoda o pracovní činnosti vzor

Dohoda o pracovní činnosti je zpravidla sjednávána při konání práce mimo pracovní poměr, v zásadě jde o flexibilnější smlouvu, než je klasická smlouva na hlavní pracovní poměr.

Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce jsou jediné dvě smlouvy, které se řadí do kategorií smluv sjednaných mimo pracovní poměr a využívají se proto primárně při krátkodobých zaměstnáních – brigádách.

I k dohodě o pracovní činnosti se však vztahují určité podmínky, které musí jedna i druhá strana dodržet, aby nedošlo k porušení zákoníku práce.

Do smlouvy je možné uvádět i další podmínky a náležitosti, které se k jednotlivým stranám vztahují. Vždy je přitom dobré hledět na to, jaké jsou například výpovědní podmínky, za jakých okolností a kdy je možné smlouvu v případě nespokojenosti jedné nebo druhé strany, vypovědět. V dohodě o pracovní činnosti by totiž mělo být výslovně sjednáno, za jakých okolností je možné smlouvu ukončit. U dohody o pracovní činnosti vždy platí, že zaměstnanec nesmí překročit zákonem stanovenou dobu práce. Jde o 20 týdnů, přičemž smlouva může být uzavřena jen na 52 týdnů po sobě jdoucích. I z tohoto důvodů je častěji v souvislosti s krátkodobým pracovním poměrem uzavírána dohoda o provedení práce, kde je limit stanoven na 300 hodin za jeden kalendářní rok.

Dohoda o pracovní činnosti musí ze zákona obsahovat následující: 

  • sjednané práce, které bude zaměstnanec vykonávat 
  • rozsah pracovní doby a délku úvazku 
  • přesně vymezenou dobu, po kterou je smlouva uzavírána (na dobu určitou nebo neurčitou) 
  • výše odměny, která musí být alespoň ve výši minimální mzdy 
Vložil Dohoda o pracovní činnosti | Tagged , , , | Zanechat komentář

Vzor dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je v praxi používána nejčastěji k uzavření krátkodobého pracovního poměru.

,Ze zákona každá smlouva musí obsahovat údaje a pochopitelně je nutné na obou dvou stranách dodržovat podmínky, které jsou zákonem stanoveny.

Veškeré údaje a náležitosti, které musí dohoda o provedení práce obsahovat, jsou naprosto přesně uvedeny v zákoníku práce, který současně upravuje pracovně právní podmínky na obou dvou stranách – na straně zaměstnance i zaměstnavatele.

U dohody o provedení práce platí, že rozsah odpracovaných hodin za rok nesmí v žádném případě přesáhnout zákonem stanovenou hranici, 300 hodin/kalendářní rok. Tato skutečnost platí i v případě, že má zaměstnanec podepsaných více dohod u jednoho zaměstnavatele. Podmínky a případné doplňky nebo dohody mezi oběma stranami je možné uvést do smlouvy, je třeba se jich však v budoucnu držet. Vhodné je, pokud je do smlouvy doplněno, jakým způsobem a za jakých okolností je možné dohodu o provedení práce jednostranně vypovědět. Pokud by totiž chtěla smlouvu vypovědět jen jedna strana a nebylo by to ve smlouvě uvedeno, pak bude velmi obtížné smlouvu vypovědět.

Každá dohoda o provedení práce musí obsahovat následující údaje: 

  • vymezení pracovního úkolu nebo činnosti, která bude po sjednanou dobu vykonávána 
  • místo výkonu práce 
  • doba, během které má být práce provedena 
  • odměna, která musí být alespoň ve výši minimální mzdy 
  • přesně vymezená doba, na kterou je dohoda o provedení práce uzavírána 
  • předpokládaný rozsah práce, nejlépe v hodinách
Vložil Dohoda o provedení práce | Tagged , , , | Zanechat komentář

Ukončení dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce je smlouva, která se v praxi používá zejména k uzavření krátkodobého pracovního poměru – brigády. Ve většině případů je dohoda o provedení práce uzavírána na dobu určitou, přičemž ve smlouvě je rovněž stanoveno, kdy smlouva zaniká. Zaniká ve chvíli, kdy obě dvě strany - zaměstnanec a zaměstnavatel, splní veškeré podmínky, jenž jsou ve smlouvě uvedeny. Je-li smlouva uzavřena na dobu určitou a dojde na ukončení, přičemž obě dvě strany se shodnou na tom, že smlouva bude ke konkrétnímu datu ukončena, pak není problém.

Jiná situace ale nastává ve chvíli, kdy jedna strana s ukončením nesouhlasí. Pak je vypovězení dohody poměrně těžké.

Pokud by zaměstnanec chtěl z jakéhokoli důvodu vypovědět smlouvu dřív, než je stanoveno, pak musí počítat s tím, že zaměstnavatel na tuto skutečnost nepřistoupí. Zaměstnanci pak zbývá jediné a to je, že práci dokončí a dohoda zanikne v termínu, jenž je ve smlouvě přesně vyměřen. Vždy je ale přitom možné do smlouvy naprosto jasně napsat, že je za určitých okolností možné smlouvu jednostranně ukončit. Tato skutečnost však musí být ve smlouvě uvedena. Ukončit jednostranně dohodu o provedení práce není však jednoduché, jak by se původně mohlo zdát – většina lidí předpokládá, že brigádu lze ukončit ze dne na den.

Ukončení dohody o provedení práce musí být vždy písemné, přičemž originály musí obdržet vždy jedna i druhá strana.

Vložil Dohoda o provedení práce | Tagged , , , | Zanechat komentář

Práce v Anglii

Práce v Anglii je velmi populární, protože ve většině případů láká na velmi vysoké výdělky a dobré podmínky pro život. Je třeba si však uvědomit, že tomu tak nemusí být vždy.

Pravdou je, že mzda je v Anglii podstatně vyšší, než v České republice, ale zato jsou v Anglii daleko vyšší náklady na celkový život jako takový – nejde jen o stravování, ale zejména o náklady na bydlení a dopravu, které se v Anglii mohou značně prodražit. Vždy byste měli mít na paměti, že jako první je nutné v Anglii zajistit práci nebo brigádu a až poté je vhodné do Anglie odcestovat.

S dlouhodobým zaměstnáním v Anglii pro vás navíc vznikají povinnosti, které je nutné mít na paměti. V Anglii je možné pracovat maximálně tři měsíce a pokud váš pobyt tam přesáhne tuto stanovenou mez, je nutné se přihlásit v místě pobytu ke zdravotnímu pojištění. Kromě toho pro vás vzniká i další povinnost a to je podání daňového přiznání v Anglii – za některé zaměstnance podává daňové přiznání zaměstnavatel, ale nemusí tomu tak být vždy, proto byste si všechno měli ohlídat sami.

Pokud si nevíte rady s hledáním práce v Anglii, celkem snadnou a hlavně velmi pohodlnou cestou bude, pokud se obrátíte na personální agenturu působící přímo v Anglii. Agenturu vybírejte pečlivě a s ohledem na množství poboček, které má ve světě – především pak v České republice.

První pohovor totiž absolvujete v Česku, až následně budete pozváni na pohovor do Anglie a to už budete jen krůček od toho, abyste během několika dní či týdnů nastoupili do nového zaměstnání.

Vložil Práce v Německu bez němčiny, Práce v zahraničí | Tagged , , , | Zanechat komentář

Brigády v zahraničí sběr ovoce

Rozhodli jste se pro letní brigádu v zahraničí, ale ještě naprosto přesně nevíte, jaká země vás láká nejvíc ze všech? Možná vám značně pomůže, když se podíváte na nabídku brigád, objektivně jednu po druhé zhodnotíte a zvážíte i fakt, jak vysoké budou náklady na cestu tam i zpět a na život v místě. V některých zemích jsou náklady na život vyšší, což ostatně mnohdy platí i o cestování, které rozhodně není nejlevnější záležitostí. A pokud si chcete odnést z brigády co možná nejvíc peněz, rozhodně byste měli zvážit i ty největší detaily a náklady, které se zdají být zanedbatelné.

Brigádu byste vždy měli shánět s dostatečným předstihem, protože zájem ze strany studentů z různých zemí je vážně obrovský. Snadno by se vám proto mohlo stát, že pro vás nebude na některé z farem místo. Dvojnásobek to platí v případě, že hodláte vycestovat ve skupině a všichni si přejete práci na jedné z farem, abyste se tak mohli dělit o náklady na ubytování a stravu. Shánět brigádu na poslední chvíli i pro jednoho člověka je problém natož, když vás bude brigádu shánět pět osob najednou. Při hledání brigády je samozřejmě nutné zjistit si veškeré podobnosti, které se vztahují zejména k ubytování a stravování, které není v rámci brigády téměř nikdy zajištěno.

Ubytování je ve většině případů zajištěno přímo na farmě nebo alespoň v jejím okolí, aby studenti nemuseli dlouho dojíždět. Není to ale pravidlem, proto je nutné, abyste si všechno zjistili a případě i zajistili dostatečně dopředu. Pozor si dejte i na to, zda v zemi, kde budete na brigádě, nepotřebujete povolení k pobytu nebo jiná povolení.

Vložil Práce v Německu bez němčiny, Práce v zahraničí | Tagged , , , | Zanechat komentář

Brigáda sběr ovoce v Rakousku

Napadlo vás někdy, že sbírat ovoce můžete i v jiných zemích, než je například Anglie? Je spousta zemí, kde je možné během letních prázdnin hledat dobře placenou brigádu.

Když budete mít štěstí, nebudete muset dokonce cestovat ani tak daleko, čímž se vám navíc podstatně sníží náklady na cestování. Rakousko je navíc od České republiky vzdáleno jen pár hodin cesty, proto se čím dál častěji stává cílovým místem Čechů, studentů, kteří mají zájem o brigádu na letní prázdniny.

Sezónní brigády se shánějí nejlépe právě v zemědělství, velkou výhodou pro vás budou zkušenosti, ale i bez nich můžete celkem snadno uspět. Důležité je, abyste s hledáním brigády začali velmi dlouho dopředu. Vůbec se nemusíte bát toho, že zaměstnavatele oslovíte klidně i půl roku předem. O brigády v Rakousku je velký zájem a pokud byste hledání nechávali doslova na poslední chvíli, s největší pravděpodobností byste neuspěli. Jakmile se nabídka objeví na internetu, během několika dní zmizí. Dostatečný předstih je proto rozhodně namístě.

Nejčastěji jsou přijímáni brigádníci nejen na sběr ovoce, ale i na ostatní práce v zemědělství a chovu dobytka. Máte-li zkušenosti s prací u zvířat, máte velkou šanci, že vás některý farmář bude chtít právě na svou farmu. Na farmách je ve většině případů zajištěno i ubytování, přičemž poplatky za něj jsou strhávány rovnou z toho, co si během měsíce vyděláte.

V případě, že ubytování zajištěno není a vy si jej musíte sehnat pak dbejte tomu, aby se nacházelo v blízkosti. Ušetříte tak značnou částku za dojíždění.

Vložil Práce v Německu bez němčiny, Práce v zahraničí | Tagged , , , | Zanechat komentář